Assist Act
Image default
Financieel

De belangrijkste vragen rondom bewindvoering

Misschien zit u al in de bewindvoering, of verwacht u ooit nog in de bewindvoering te komen. Ook wanneer u er niet vanuit gaat kan het alsnog verstandig zijn om ingelezen te zijn over het onderwerp en hoe het proces verloopt. Het kan iedereen gebeuren, dus geïnformeerd zijn over het onderwerp kan nooit kwaad. In dit artikel ga ik antwoord geven op belangrijke vragen rondom bewindvoering.

Vraag 1: Wanneer stopt bewindvoering?

De bewindvoering zal bijna nooit zomaar stoppen tenzij daar redenen voor zijn. Zo kan de bewindvoering alleen tijdelijk gestopt worden bij een tijdelijk bewind, als de desbetreffende persoon tot overlijden komt of als het bewind overgaat in curatele. Is dit niet het geval, dan kunt u bij de kantonrechter een verzoek indienen met als vraag het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ten alle tijden ook aan de betrokkene en de bewindvoerder voorleggen.

Wanneer u zelf een verzoek heeft gedaan tot stoppen van bewind, dan krijgt u een zitting waarin u gaat bespreken waarom u dit wilt en of u geschikt bent. De kantonrechter zal aan de hand van dit gesprek zijn oordeel geven.

Vraag 2: Hoelang duurt bewindvoering?

De lengte van de bewindvoering kan per persoon verschillen. In meeste gevallen zal dit voor onbepaalde tijd of een aantal jaren zijn. Wanneer u het niet meer eens bent, kunt u dit aangeven bij de kantonrechter. De bewindvoering zal doorgaan tot de kantonrechter vindt dat de redenen tot de maatregel niet meer geldig zijn. Voorbeelden van deze redenen zijn:

 • Als de desbetreffende persoon zelf, of met behulp van anderen zijn belangen kan beschermen
 • Als het voortzetten van het bewind niet meer zinvol is
 • Als de desbetreffende persoon tot overlijden komt
 • Als de rechter uitspraak heeft gedaan tot bewind voor een bepaalde tijd en deze tijd voorbij is

Het beschermingsbewind zal ook worden stopgezet wanneer de bewindvoerder tot overlijden komt of door de rechtbank wordt ontslagen.

Vraag 3: Wat kost bewindvoering?

Er zijn een aantal gevallen wanneer u griffierecht moet betalen. Het gaat om de volgende gevallen:

 • Als u bewind aanvraagt
 • Als u vraagt om het bewind te stoppen
 • Wanneer u vraagt om het bewind uit te breiden met een mentor
 • Wanneer u vraagt om het bewind om te zetten in curatele
 • Als u vraagt om bewind voor bepaalde tijd te verlengen

In 2020 was het griffierecht €83, in 2021 is dat iets verhoogt tot €85. Wanneer u een mentorschap tegelijk met een bewind aanvraagt, dan betaalt u alsnog €85.

Er zijn ook een aantal gevallen wanneer u geen griffierecht hoeft te betalen. Het gaat hier om de volgende gevallen:

 • Als u een afwezigheidsbewind aanvraagt
 • Als het bewind stopt omdat de desbetreffende persoon tot overlijden is gekomen
 • Wanneer u een verzoek doet tot het ontslag van een bewindvoerder
 • Wanneer u verzoek doet tot een nieuwe of een tweede bewindvoerder

Er kunnen ook overige kosten gemaakt worden. Bij deze kosten moet u denken aan kosten voor een tolk, advocaat of notaris wanneer u hier oproep voor doet.