Assist Act
Image default
Banen en opleidingen

Integratie en implementatie expert ict

Integratie en implementatie expert ict

Je bent, onder leiding van het diensthoofd ICT, verantwoordelijk voor en trekker van het ICT-beveiligingsbeleid van Bedrijf  . Je zorgt voor de implementatie van dat beleid in alle lagen van de organisatie door op een gerichte manier de ICT-middelen in te zetten. Je definieert, adviseert en implementeert noodzakelijke ICT-beveiligingstechnieken en -methoden in overeenstemming met beveiligingsnormen en -procedures. Je draagt bij aan veilig werken en bewustwording bij collega’s door advies, ondersteuning, informatie en training te geven. Je beheert projecten m.b.t. het ICT-beveiligingsbeleid en de strategie, risicobeoordelingen en bijhorende herstelplannen. De noodzakelijke integratie van bedrijfsprocessen worden door jou beheerd. Je werkt deze projecten uit en speelt een actieve rol in de roll-out, waarbij je ook zorgt voor een knowledge base en de nodige overdracht aan de collega’s.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bepaalt de strategie, standaarden en procedures voor ICT-beveiliging. Deze krijtlijnen en standaarden pen je neer in projectplannen en beleidsnota’s. Je kan die ook verdedigen bij het management.

 • Je leidt de ontwikkeling van het beveiligingsbeleid van de organisatie en de interne werkgroep rond ICT-security.

 • Je formuleert en beheert preventie-, detectie-, correctie- en herstelplannen.

 • Alle ICT-collega’s en eindgebruikers informeer je, leid je op en geef je inzicht in het belang van beveiliging. Je voorziet training en opleiding (bvb. phishing awareness campaign) aan alle gebruikers.

 • Je evalueert risico’s, bedreigingen en gevolgen van ICT-beveiliging en neemt passende maatregelen. Beveiligingsproblemen identificeer en herstel je.

 • Je zorgt voor de technische validatie van beveiligingstools en je implementeert, configureert en beheert samen met de collega’s van netwerk- en systeembeheer de juiste tools.

 • Je volgt beveiligingsontwikkelingen op om de voortdurende efficiëntie van ICT-beveiligingsprocessen en -controles te garanderen.

 • Je implementeert beveiligingstechnieken (zowel authenticatie als autorisatie) op de gehele of een deel van een applicatie, proces, netwerk of systeem in overleg met de betrokken collega’s en/of externe partners. Daarbij volg je ook de correctie toekenning van licenties aan gebruikers op.

 • Je begeleidt beveiligingsaudits.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma in een ICT-richting, en hebt aantoonbare ervaring in cybersecurity.

 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op vlak van cybersecurity en relevante technologie.

 • Je hebt uitgebreide kennis van identity management en monitoringoplossingen (SIEM).

 • Ervaring met antivirus- en antimalware-oplossingen (zoals McAfee en Microsoft Defender) zijn een must.

 • Je kent je weg in een firewall (momenteel Fortinet) en kan die zowel conceptueel als in praktijk mee beheren.

 • Ervaring met projectmanagement is een troef.

 • Als projectmanager weet je mensen te overtuigen en heb je zeer goede communicatieve vaardigheden, die je weet aan te passen naargelang de doelgroep. Je werkt vlot met diverse communicatiekanalen zodat de verschillende stakeholders optimaal worden bereikt.

 • Je bent goed georganiseerd en je stroomlijnt processen.

Ons aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 4 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 – A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 – A12) en salarisschaal 6.3 (barema 587 – A21) van de Bedrijf  . Je vindt de barema’s terug via volgende link:. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

 

https://www.vindazo.be/vacatures/integratie-en-implementatie-expert-ict.html