Assist Act
Image default
Aanbiedingen

begrafenisverzekering voor kind; vergeet u het niet?

Het is belangrijk een goede begrafenisverzekering af te sluiten, ook voor kinderen. Zo nu en dan komt in de media naar voren dat er een crowdfunding gestart wordt voor een overleden kind, met als doel deze een volwaardige begrafenis te geven.

Ouders staan er lang niet altijd bij stil om ook voor hun kinderen (zelfs jonge kinderen) een begrafenisverzekering af te sluiten. Doet zich onverhoopt iets voor, zoals een dodelijk verkeersongeval, en het betreffende kind is onverzekerd, dan kan dit -naast al het verdriet en leed- een financiele aanslag zijn voor de ouders. Of erger, er volgt een minimalistische crematie, simpelweg omdat ouders zich niets anders kunnen veroorloven. Afscheid van een kind is het pijnlijkste moment in het leven voor ouders, natuurlijk moet het kind waardig kunnen rusten. 

Begrafenisverzekering regelen voor uw kind

Hebt u zelf een begrafenisverzekering, dan kunt u uw kind meeverzekeren (meestal tot de 21e verjaardag). Ook kunt u een eigen begrafenisverzekering afsluiten voor uw kind. 

Waar let u op? 

Overdenk van te voren goed welke aspecten een rol krijgen bij de uitvaart. Een crematie is voordeliger dan een begrafenis. Maak gebruik van een inventarisatielijst, waarbij u kunt aanvinken waarvoor u uw kind verzekerd wilt laten zijn. Aan de hand van deze lijst ontstaat er een bedrag waarop de premie gebaseerd wordt.

Neem het te verzekeren bedrag ruim (vooral wanneer uw kinderen jongvolwassenen zijn), de verzekering zal immers nog jaren mee moeten gaan en het bedrag moet ook toekomstig toereikend zijn. Een aanvullende verzekering kan duur uitpakken in de toekomst voor uw kind (bij volwassenheid); indien uw kind ooit ernstig ziek wordt, kan de premie voor een aanvulling op de huidige begrafenisverzekering fors uitvallen. Beter is het voortijdig goed verzekerd te zijn. 

https://perreepartners.nl/