Assist Act
Image default
Industrie

Zorgplicht in de Hijssector

Zorgplicht is een term die je veelal ziet binnen het onderwijs. Een school heeft zorgplicht jegens een leerling. Ook in andere sectoren kom je zorgplicht tegen. De hijssector bijvoorbeeld heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn klanten. Dat betekent strenge keuringen en veiligheidseisen die worden uitgevoerd en voldaan door vakkundige keurmeesters via uniforme procedures. Hoe wordt zo’n keuring nu gedaan? We zoomen in op het kettingwerk.

Wat is kettingwerk?

Onder kettingwerk verstaat men complete hijsgereedschappen of onderdelen van hijsgereedschappen die gemaakt zijn van metaal of van metaallegeringen. Voor kettingwerk wordt bij voorkeur gekalmeerd, niet verouderingsgevoelig of gelegeerd staal gebruikt. Bij het productieproces van een ketting komen verschillende warmtebehandelingen voor, zoals smeden, persgieten of lassen. Om de juiste eigenschappen te krijgen worden daarnaast secundaire warmteprocessen gebruikt, zoals harden, veredelen en gloeien. De treksterkte van het materiaal is volgens de huidige Internationale normen ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. In Nederland wordt de samengestelde klasse 8 het meest gebruikt.

Eisen aan het kettingwerk

De WLL is in het algemeen 1/4 van de breekkracht. De breekkracht is gedefinieerd door de fabrikant als de maximale belasting die een ketting kan dragen. De gebruiksfactor voor kettingwerk bedraagt in het algemeen 4. Kettingwerksamenstellen moeten zoveel mogelijk uit onderdelen van hetzelfde fabricaat en dezelfde kwaliteitsklasse zijn opgebouwd, volgens instructies van de kettingfabrikant. Alle onderdelen moeten de zelfde WLL hebben.

Eisen aan de keuring van Kettingwerk

Het Arbobesluit geeft aan dat kettingwerk een keer per jaar gekeurd moet worden. Welke technieken moeten worden toegepast bij dit besluit wordt nauwelijks toegelicht. De Europese normen geven hierover ook geen duidelijkheid, slechts een termijn van keuring geven zij aan. In de regelgeving wordt er steeds vanuit gegaan dat de fabrikant bij levering schriftelijk de technieken heeft aangegeven voor jaarlijkse keuring van zijn eigen product in de gebruikershandleiding.

Keuring van Kettingwerk

Bij keuring moet eerst visueel worden onderzocht of er scheuren, slijtage, interingen of vervorming is. Daarna wordt er een test gedaan op de trekbank met een belasting van 200%. Vervolgens vindt een scheuronderzoek plaats op microscheuren en beschadigingen. Uiteindelijk is een warmteproef een optie, maar niet altijd wenselijk of noodzakelijk.